Mr.Market คือตัวละครลับของ เบนจามิน เกรแฮม ศาสดาของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ VI
เพื่ออธิบายพฤติกรรมของตลาดที่ขึ้นๆลงๆนั้นขับเคลื่อนด้วย Mr.market
โดยทั่วไป VI มักจะมอง Mr.Market ว่า ชอบทำตัวแปลกๆ สามวันดีสี่วันไข้ บื้อๆ ไม่ฉลาด
หุ้นลงมากๆก็บอกว่า Mr.market วิกลจริตไปเอง
หุ้นขึ้นมากๆก็บอก Mr.market เห็นมูลค่า ตื่นตูม บลา บลา
mr.market
อย่างกรณีศึกษาหุ้นสุดฮอตในไทยวีไอ(หลายตัวเลย ผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับ)
จะพบว่ามี VI 2 ฝั่งที่คิดต่างกัน ฝั่งขาย/ฝั่งซื้อ และทั้ง 2ฝั่งนั้นก็ “แม่นพื้นฐาน” ทั้งคู่
คนหนึ่งไม่ขายและมองว่า Mr.Market  วิกลจริตเกินไป พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนใน 3-4 วันหรอก
แต่อีกคนขาย ด้วยเหตุผลว่าพื้นฐานได้เปลี่ยนไปจริงๆ เป้าหมายอย่างที่หวังคงทำไม่ได้แล้ว
…แล้วใครกันล่ะจะเป็น Mr.marker? คนไม่ขาย หรือ คนขาย
ในเมื่อทั้งคู่ก็เป็น VI และ แม่นพื้นฐานในระดับที่ใช้ได้ทั้งคู่?

มันทำให้ผมคิดว่า หรือจริงๆแล้วพวกเราเองที่ต่างเป็น Mr.Market ของกันและกัน
ผมเป็น Mr.Market  ของคุณ
คุณเป็น Mr.Market ของผม

Mr.Market เป็นเหมือนแพะรับบาปที่ VI สร้างขึ้นมาเพื่อซุกคำถามไว้ใต้พรม
หุ้นลงก็โทษ Mr.Market หุ้นขึ้นก็บอก Mr.Market ตื่นตูม
ถ้า Mr.Market พูดได้ คงบ่นว่า “อะไรๆก็กรู”

ที่ผมแสดงความเห็นไปนั้น ไม่มีจุดประสงค์เพื่อจะบอกว่า Mr.market ฉลาดหรือโง่กว่าเรา
เพียงแต่ไม่อยากให้มองว่า “Mr.market เป็น แพะ” เพราะนั้นเหมือนเป็นการหลอกตัวเอง
การมีตัวละครลับ Mr.market ขึ้นมานั้นไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย
มีแต่ทำให้กระบวนความคิดเราผิดเพี้ยนไป เคลือบไปด้วยอคติ เต็มไปด้วยความลำเอียง
ใครคิดไม่เหมือนเรา เป็น Mr.market, เป็นฝ่ายผิด ไปซะหมด
ซึ่งบางครั้งจากประสบการณ์ผม เราเองที่ผิด และ Mr.market เป็นฝ่ายถูก

Mr.market สามารถโง่กว่าเราได้ และ สามารถฉลาดกว่าเราได้เช่นกัน
เราจึงไม่ควรวิ่งตาม Mr.market และ ไม่ควรดูถูก Mr.market เกินไป


“ลบ Mr.Market ออกจากสารบบของกระบวนการคิด”

น่าจะช่วยให้เราเห็นภาพตามความเป็นจริงดีขึ้น และลดอคติ,ลดความลำเอียงลงได้
กระบวนการคิดที่ถูกต้องโดยปราศจากอคติ มิใช่หรือที่พวกเรา VI ต้องการ ^^

Advertisements