เริ่มต้นกันที่ แผนพัฒนากำลังไฟฟ้า 2553-2573 หรือ PDP2010
ที่จะเป็นแผนแม่บทการพัฒนาไฟฟ้าของไทยตลอด 20 ปีข้างหน้า
โดยแผนล่าสุดนี้ได้ปรับปรุงจากแผนเดิมหลักๆ คือ เพิ่มกำลังไฟฟ้า ปรับสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน,ต่างชาติ
สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น และ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า ไทยมีความสามารถในการเพิ่มกำลังไฟฟ้าไม่มากพอต่อความต้องการ
ในปัจจุบันไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้า 31,000 mW โดยที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 23,000 mW เท่ากับมีปริมาณไฟฟ้าสำรองเพียง 25%
นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียที่มีกำลังไฟฟ้าสำรอง 35%  ส่วนลาวมีมากถึง 97% (ลาวเอาให้ดูเล่นๆ คงเทียบอะไรไม่ได้ อุอุ)
การที่มีปริมาณไฟฟ้าสำรองน้อยก็จะทำให้มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงาน อย่างเช่นปีก่อน
ถ้าใครยังจำได้เรื่องพม่าหยุดจ่ายก๊าซทำให้เราต้องปล่อยน้ำในเขื่อนท่วมชาวบ้านเพื่อปั่นไฟ

ดังนั้นแล้วในแผนใหม่จึงมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย จำนวน 5 โรง โรงแรกกำหนดเปิดปี 2563 ขนาด 1000 mW

โครงการโรงไฟฟ้าในช่วงแรกปี 2553-2563 ประกอบด้วย
–  โรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างโดย กฟผ.  4,821  mW
–  โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่  (IPP) 4,400 mW
–  โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) 3,539  mW
–  โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) 2,335 mW
–  โครงการโรงไฟฟาพลังความร้อนร่วมใหม่เพื่อสนับสนุน
การผลิต LPG ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ อ.ขนอม  800  mW
–  รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน  5,669 mW
ช่วงที่สองปี 2564-2573 ช่างมันเหอะ เอาไว้ให้ลูกโตมาอ่านเองล่ะกัน 555+

อันนี้เป็นตารางที่ EGAT(กฟผ.)  วางแผนแต่ละปีไว้ ตารางเบียดแน่นมาก เป๊ะๆทุกปี
ถ้าโครงการไหนถูกเลื่อนไปปีสองปี จะมีปัญหาทันที

Plan

และอันนี้คือที่ประมูลกันไว้แล้ว

Bid

ปัญหาในตอนนี้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ก็อย่างที่รู้นะครับจากกรณีญี่ปุ่น
ทำให้ EGAT ต้องปรับแผนใหม่ โดยเลื่อนโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไป 3 ปี(ยังไงมันก็ต้องมี)
แต่ 3 ปีนั้นความต้องการไฟมันรอไม่ได้ EGAT จึงมีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม CoGen ก๊าซ 800 mW x 3 โรง ชดเชย
อันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็น IPP ทั้งสามโรง หรือจะแบ่งสอยเป็น SPP ด้วยมั้ย

– ประเภทของโรงไฟฟ้า –
นอกจากโรงไฟฟ้าของกฟผ.เองแล้ว
ในภาคเอกชนก็จะแบ่งเป็น IPP SPP VSPP
IPP คือ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (Independent Power Producer)
SPP คือ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer)
VSPP คือ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมว๊าก (Very Small Power Producer)


– พลังงานและที่ตั้ง –
IPP – ผู้ผลิตเอกชนสามารถเลือกเสนอแหล่งพลังงานได้ทุกแบบ ยกเว้นนิวเคลียร์
ที่ตั้งทาง EGAT จะสนับสนุนให้ตั้งในพื้นที่ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
-ภาคกลาง (เหนือกรุงเทพฯ : สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี อยุธยา นครนายก ฯลฯ)
-ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)
-ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว)
SPP – เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้รูปแบบการผลิตพลังงานความร้อนร่วม หรือ ชีวมวล(แกลบ ขยะ ก๊าซชีวภาพ) หรือ พลังงานสะอาด(แสงอาทิตย์ ลม)
มักจะมีกำลังไฟฟ้า 100-150 mW หรือมากกว่าแต่จะใช้รูปแบบการผลิตพลังานความร้อนร่วม (ก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน)
ที่ตั้งทาง EGAT สนับสนุนให้ตั้งในแหล่งที่มีการใช้ไอน้ำ(นิคม) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตในระบบความร้อนร่วม
VSPP
– ก็คือโรงไฟฟ้าขนาดเล็กๆ ตั้งแต่ ระดับ kW ถึงไม่เกิน 100 mW ส่วนมากจะเป็นพลังงานชีวมวลต่างๆ

– การรับซื้อไฟฟ้าและสัญญา –
IPP เอกชนจะประมูลแข่งขันสร้างโรงไฟฟ้าและไฟฟ้าต้องขายให้ EGAT ทั้งหมด โดยที่ EGAT จะเป็นผู้สั่งเดินเครื่องหรือหยุดเอง
แม้แต่ระหว่างที่หยุด EGAT ก็จะรับภาระ fix costs ต่างๆให้ ส่วนต้นทุนพลังงานเอกชนสามารถพลักภาระให้ EGAT ได้เกือบทั้งหมด
(เอกชนมีหน้าที่สร้างโรงไฟฟ้า แต่คำสั่งต่างๆ EGAT จะเป็นผู้สั่งและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเกือบทั้งหมด
ประมาณว่าให้เอกชนลงทุนไปก่อน EGAT ซื้อไฟฟ้าพร้อมให้กำไรเสมือนเป็นดอกเบี้ย)
SPP สามารถขายไฟฟ้าให้ภาคเอกชน(โรงงานในนิคม)โดยตรงได้ ส่วนกับ EGAT, EGAT จะประกาศรับซื้อไฟฟ้าเอง(ไม่ใช่ประมูลสร้างแบบ IPP)
สัญญาจะมี 2 ประเภท
– Firm ต้องผลิตไฟฟ้าให้ EGAT ตามจำนวนที่ต้องลงกันไว้ มีค่าพลังไฟฟ้าให้ โดย EGAT จะเป็นผู้สั่งเดินเครื่อง อายุสัญญา 5 – 25 ปี
– Non-firm ผลิตให้เท่าไรก็ได้ EGAT ไม่ยุ่ง แต่จะขายไม่ค่อยได้ราคา อายุสัญญาไม่เกิน 5 ปี
VSPP คล้าย SPP

– พลังงานความร้อนร่วม(Cogeneration) คืออะไร –
พวกพลังงานถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ,ดีเซล,นิวเคลียร์นี่ เราไม่งงกันเพราะคุ้นหูเป็นอย่างดี แต่พลังงานความร้อนร่วมนี่คืออะไรหว่า
พลังงานความร้อนร่วมเป็นเทคโนโลยีใหม่ โดยส่วนมากจะใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติ

Cogen
หลักการก็คือ โรงไฟฟ้าปั่นไฟรอบแรกด้วยกังหันก๊าซ(1) ส่วนที่เหลือออกมาจากเครื่องก็คือก๊าซร้อน(นึกถึงท่อไอเสียรถ)แต่มันจะร้อนกว่ามากๆ
เค้าก็เอาก๊าซร้อนนี่แหล่ะไปต้มน้ำ จะได้ไอน้ำเอาไปดันกังหันไอน้ำปั่นไฟได้อีกรอบ(2) ส่วนที่เหลืออีกก็จะเป็นไอน้ำความดันต่ำลงมาเอาไปขายโรงงานตามนิคมได้อีก(3)
(บางระบบเอาพลังความร้อนที่เหลือไปปั่นได้อีก 2 รอบ รวม 3 รอบก็มี)  ทำ 1 ได้ถึง 3 แจ๋วไปเลย ^3^

ผมทำสรุปเอาไว้ดูเองและเขียนบล็อคไปด้วย เผื่อจะมีประโยชน์กับผู้อื่นได้บ้าง
เท่าที่นึกออกก็มีเท่านี้ล่ะครับไว้นึกออกอีกจะมาเขียนเพิ่ม ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดไปก็ทักท้วงเลยนะครับ ช่วยกันๆ

Advertisements